SAAR is een personeelsregistratiesysteem waarin u de persoongegevens van medewerkers vastlegd en
verder alles wat van belang is om een goed dossier bij te houden.

Enkele zaken die u in SAAR kunt registreren:
Om te waarborgen dat SAAR blijft voldoen aan de wet wordt SAAR ontwikkeld in samenwerking met Dilling &
Stuiver. Regelmatig zal er van SAAR een update verschijnen zodat uw personeelsadministratie aan de
wettelijke eisen blijft voldoen.
Bent u geïnterresseerd in SAAR, neem dan contact op met Dilling & Stuiver.
U kunt Dilling & Stuiver vinden op www.dillingstuiver.nl.
Dilling & Stuiver kan u een demonstratie geven van alle mogelijkheden die SAAR bied en kan u ook een
demo-versie van SAAR geven zodat u SAAR enige tijd kunt uitproberen.
    
Dossier - er wordt een Microsoft Word® document aangemaakt met alle opgeslagen gegevens van de
medewerker.
    
Contract - er wordt een Microsoft Word® document aangemaakt waarbij de gegevens van de
medewerker, de contractgegevens en de gegevens van Functie & Salaris worden samengevoegd met het
contractslabloon. Het sjabloon wordt samen met u gemaakt en zal dus gelijk zijn aan uw huidige contracten.
    
Verzuimdossier - het afdrukken van een document met alle acties die gedaan zijn (Wet Poortwachter). Ook
worden alle documenten die bij deze acties zijn opgeslagen afgedrukt. Zo kunt u met een enkele klik het
gehele dossier afdrukken.
    
Documenten - u kunt ieder willekeurig document dat u bij een medewerker heeft opgeslagen openen of
meteen afdrukken.
     
Bedrijfsmiddelen - een overzicht van alle uitgegeven bijdrijfsmiddelen.
    
Afwezigheid - een overzicht van de afwezigheid van geselecteerde medewerker in een te kiezen periode.
Het overzicht kunt u exporteren naar Excel®.
    
Vakantie-uren - een overzicht van de opgenomen vakantie-uren van geselecteerde medewerker in een te
kiezen periode. Het overzicht kunt u exporteren naar Excel®.
    
Afspraken - een overzicht van de afspraken met geselecteerde medewerker in een te kiezen periode.
    
Identiteitsbewijzen - van alle medewerkers worden de opgeslagen kopieën van de identiteitsbewijzen
afgedrukt. Wel zo makkelijk als u een keer controle krijgt.
    
Lease contracten -  er wordt een Word® document aangemakkt met de gegevens van alle lease
contracten.
    
Mail-Merge - met deze optie kunt u de gegevens van medewerkers laten samenvoegen met een slabloon.
U kunt dit sjabloon zelf maken of uitbesteden aan Program-IT
Contracten - SAAR houd rekening met het aantal en duur van de tijdelijke contracten.
Functie & Salaris.
Opleidingen.
Gesprekken (o.a. doelstellingen, voortgang, beoordelingen).
Afwezigheid (iedere andere vorm van afwezigheid (ziekte, dokterbezoek).
Vakantie-uren (opgenomen uren en het bijhouden verlofsaldo).
Verzuimdossier (Wet Poortwachter).
Bedrijfsmiddelen (alle bedrijfsmiddelen die u aan de medewerker ter beschikking stelt).
Lease auto's en contracten.
Notities.
Diverse documenten.
Relaties (voor attenderen op verjaardagen)
SAAR staat voor Signaleren, Attenderen, Archiveren en Registreren.

U registreert, SAAR signaleert en attendeert. Archiveren is het in SAAR opslaan van alle relevante documenten. U hoeft geen papieren dossier meer bij te houden.

Een voorbeeld:
U registreert een ziektemelding van een medewerker. SAAR zal (eerst op een to-do lijst en ook in de agenda) noteren dat er een actie gedaan moet worden in verband met de Wet Poortwachter (maken probleemanalyse na 6 weken) en een Plan van Aanpak (na 8 weken).

Als u heeft geregistreerd dat het Plan van Aanpak is gemaakt, zal SAAR de vervolggesprekken inplannen in de agenda en de to-do lijst.

Zo kunt u voldoen aan de wettelijke eisen zonder dat u iedere afspraak apart moet plannen.

SAAR signaleert vele zaken waaronder het einde van een tijdelijk contract (aanzegging), het verlopen van de geldigheid van opleidingen/certificaten, jubilea, verjaardagen (van medewerkers en gezinsleden).

SAAR bied u de mogelijkheid om diverse overzichten aan te maken: